Kỹ năng quan trọng bậc nhất trong thế giới thực!

Lúc bắt đầu quyết định nghỉ việc, khó khăn nhất với tôi lúc đó là không biết bắt đầu từ đâu, đúng hơn nữa là không biết đâu là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong thế giới thực để tập trung.
Nếu chúng ta không biết đâu là kỹ năng quan trọng nhất để tập trung thì có thể chúng ta đánh mất lợi thế sức bật của kỹ năng đó.
Tôi thấy nhiều người gặp khó khăn này, nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của mình để hi vọng mọi người sẽ đạt được mục tiêu nhanh hơn.
Tôi rất may mắn khi đang là sinh viên, tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện kinh doanh của những người thành công. Tôi nhận thấy rằng, kỹ năng quan trọng bậc nhất của những doanh nhân thành công chính là kỹ năng thuyết phục (kỹ năng bán hàng).
Nếu bạn có một kỹ năng bán hàng tuyệt vời, bạn sẽ có khả năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, bạn sẽ có khả năng gia tăng nguồn tiền mặt, và thu hút những người khác… và rất nhiều giá trị khác nữa.
Từ định hướng đó nên lúc bắt đầu bước vào thế giới thực tôi đã lập một kế hoạch để phát triển kỹ năng này. Tôi sẵn sàng đối diện với sự sợ hãi và luyện tập từ những việc nhỏ nhất. Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó kỹ năng sale của tôi tăng lên thì thu nhập của tôi sẽ tăng lên.
Ngày nay, khi làm tiếp thị liên kết kỹ năng sale đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Bài viết liên quan