HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP TRÊN INTERNET VỚI AFFILIATE MARKETING

Quyền Lợi

– Bạn đươc tặng 1.500.000đ phần quà từ cộng đồng;

– Bạn được giảm 4.999.000đ nếu đã từng tham gia Big Why Online;

– Bạn là thành viên chính thức của cộng đồng Action Now và được quyền tham gia tất cả các chương trình kết nối và học tập từ tỉnh thành tới toàn quốc của cộng đồng;

– Bạn sẽ được miễn phí gia hạn hằng năm;

– Bạn được hoàn học phí 100% trong 14 ngày nếu em thấy không phù hợp

– Bạn được hỗ trợ 1-1 ở mọi thời điểm, ngay cả khi bạn xây đội nhóm!

Quyền Nội Dung Bao Gồm Ba Phần Chính

1/ Big Why: Hệ Thống Sức Bật Để Thay Đổi Tầm Vóc Của Bạn Trên Internet (1-1 Ngô Văn Ngọc);

2/ How To: Con Đường Ngắn Nhất Để Xây Dựng Để Xây Dựng Sự Nghiệp Trên Internet với Affiliate Marketing ( Ngô Văn Ngọc);

3/ Action Now: Hành Động Mạnh Mẽ Để Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực (Thực chiến, Ngô Văn Ngọc và đội ngũ Core Team)

1
Information
Enter your details
48,800,000
Huấn Luyện Chuyên Sâu × 1
-
+
48,800,000

Tạm tính 48,800,000
Tổng 48,800,000

Thông Tin

Sản phẩm
Tổng
1
Huấn Luyện Chuyên Sâu
Huấn Luyện Chuyên Sâu × 1
48,800,000
Tạm tính 48,800,000
Tổng 48,800,000

Thanh Toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.