Liên hệ

Facebook: Ngô Văn Ngọc

Cộng đồng: Cộng đồng MMO Ngô Văn Ngọc

Youtube: Ngô Văn Ngọc

Email: ngovanngoc@gmail.com

Số điện thoại/Zalo: 0976989169