Chính sách bảo mật

Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

I. Thu thập thông tin cá nhân

1. Khi đăng ký tham gia khóa học của Ngô Văn Ngọc

Khi đăng ký tham gia bất cứ khóa học nào của Ngô Văn Ngọc, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do Ngô Văn Ngọc yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để Ngô Văn Ngọc xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, Ngô Văn Ngọc sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.

2. Từ việc sử dụng các khóa học của Ngô Văn Ngọc

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ khóa học nào của Ngô Văn Ngọc. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà Ngô Văn Ngọc có thể thu thập trực tiếp từ bạn:

– Ngày sinh

– Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động

– Các thông tin khác liên quan đến nơi ở, thường trú.

Để tham gia sử dụng dịch vụ của Ngô Văn Ngọc, chúng tôi sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email. Nếu bạn muốn Ngô Văn Ngọc ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, Ngô Văn Ngọc sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.

II. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. Mục đích Ngô Văn Ngọc xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau

Xác định danh tính của bạn.

Cung cấp một trong các khóa học của Ngô Văn Ngọc mà bạn đã yêu cầu.

Điều hành và quản lý các khóa học của Ngô Văn Ngọc đã cung cấp cho bạn.

Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc tham gia khóa học của Ngô Văn Ngọc.

Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình tham gia khóa học của Ngô Văn Ngọc mà bạn đã yêu cầu.

Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến Ngô Văn Ngọc liên quan đến các khóa học của Ngô Văn Ngọc.

Giám sát và cải thiện việc thực hiện chất lượng khóa học và dịch vụ của Ngô Văn Ngọc

Duy trì và phát triển các khóa học của Ngô Văn Ngọc.

Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Nếu bạn không đồng ý để Ngô Văn Ngọc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với Ngô Văn Ngọc cho các khóa học của Ngô Văn Ngọc và ngừng sử dụng các khóa học do Ngô Văn Ngọc cung cấp.

Ngoài ra, Ngô Văn Ngọc có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các khóa học và cộng đồng khác của Ngô Văn Ngọc…

Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web Ngô Văn Ngọc, Action Now và/hoặc các thông tin liên quan đến khóa học, dịch vụ của Ngô Văn Ngọc như thông báo lịch học, địa điểm, thời gian, thông báo nghỉ học, các dịch vụ thông báo ngày lễ…. Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển sự nghiệp của bạn.

III. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Ngô Văn Ngọc sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, Ngô Văn Ngọc hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của Ngô Văn Ngọc có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

IV. Bảo mật thông tin cá nhân

Ngô Văn Ngọc cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Ngô Văn Ngọc có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên Ngô Văn Ngọc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: ngovanngoc@gmail.com

V. Nghĩa vụ của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

Bạn có trách nhiệm cung cấp cho Ngô Văn Ngọc các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với Ngô Văn Ngọc qua email: ngovanngoc@gmail.com

Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho Ngô Văn Ngọc mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Ngô Văn Ngọc, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

VI. Sự đồng ý của bạn

Khi tham gia các khóa học và sử dụng dịch vụ của Ngô Văn Ngọc, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Ngô Văn Ngọc như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với Ngô Văn Ngọc qua email: ngovanngoc@gmail.com